Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Donderdag 9 juni, is het de ‘internationale dag van de gerechtsdeurwaarder’. De internationale dag van de gerechtsdeurwaarder vindt altijd plaats op de tweede donderdag in juni. Bij uitstek een moment om de collega’s uit de beroepsgroep en dit bijzondere ambt de aandacht te geven die het verdient.

Het beeld dat mensen over het algemeen van ons vak hebben, is vaak onjuist. Of het dekt in elk geval de lading niet. Dat merk ik regelmatig als ik over mijn werk vertel. Natuurlijk, als iemand een overeenkomst sluit en de betaling niet wíl nakomen, kan een schuldeiser met het vonnis van een rechter een gerechtsdeurwaarder verzoeken om over te gaan tot executie van dat vonnis. Dan volgt er wellicht een loonbeslag of beslag op goederen. In extreme gevallen vindt een ontruiming plaats. Maar voordat het zover komt hebben wij, vanuit onze onafhankelijke positie tussen schuldenaar en schuldeiser in, al heel veel werk verricht om tot een oplossing te komen. 

Dat lukt gelukkig ook regelmatig. Sterker nog, ook als wij al voor de deur staan is het nog mogelijk een betalingsregeling te treffen; wij blijven tot het uur U in gesprek met beide partijen, met het doel ze er samen uit te laten komen. Dat is duidelijk terug te zien in de jaarcijfers van onze beroepsgroep. Zo is bijvoorbeeld zo'n 40% van de aangezegde ontruimingen vorig jaar daadwerkelijk uitgevoerd. In de overige 60% van de gevallen is er dus, voordat de ontruiming plaatsvond, toch nog een oplossing gevonden. 

We kunnen veel vertellen over hoe wij als gerechtsdeurwaarders te werk gaan. We delen onze verhalen over oplossingen en maatschappelijk verantwoord incasseren graag op de KBvG-website en de social mediakanalen om een realistisch beeld te schetsen van onze werkzaamheden. Maar er is ook een andere manier waarop we kunnen laten zien wat ons vak inhoudt: we nemen je graag een keer mee op onze dagelijkse route. Zodat je zelf kunt ervaren hoe zo’n gesprek aan de voordeur van iemand met schulden verloopt. En wat we in het werk stellen om een duurzame oplossing te vinden voor de schuldensituatie.

Heb je vanuit je eigen werkzaamheden te maken met gerechtsdeurwaarders? Bijvoorbeeld omdat je in de schuldhulpverlening werkt, of als bewindvoerder, rechter, advocaat, bij de politie of bij een ministerie? Dan ben je van harte uitgenodigd om een keer met een gerechtsdeurwaarder mee op route te gaan! Vul het formulier op de KBvG-website in met een korte motivatie en we koppelen je aan een van onze KBvG-ambassadeurs, gerechtsdeurwaarders die vanuit hun bevlogenheid graag hun persoonlijke werkervaringen met je delen. Zij nemen contact met je op om een afspraak te maken. Daarnaast zijn zij ook beschikbaar voor het geven van presentaties en lezingen over hun vak.

Ik ben ervan overtuigd dat het de samenwerking met alle partijen uit het schuldendomein ten goede komt als we de ervaringen uit ons mooie ambt op deze manier kunnen delen. We nemen je graag mee!
 schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen