Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Wetten en praktische bezwaren, volgens het bekende gedicht van Willem Elsschot waren dat de belangrijkste hindernissen om dromen te realiseren. Voor de gerechtsdeurwaarder, die rechtvaardigheid en rechtmatigheid centraal stelt, is het van belang dat er wetgeving bestaat die de rechtsbedeling faciliteert, en die onnodige belemmeringen uit de weg ruimt. De KBvG monitort voortdurend toekomstige wetgeving. Zo kijken en werken we vooruit om die droom te realiseren.

Maandelijks vinden jullie in de wetgevingsrubriek een overzicht van de belangrijkste wetgeving waarover de KBvG waakt. Dit is het topje van de ijsberg. De KBvG heeft ook wetgeving in het vizier, die niet specifiek voor gerechtsdeurwaarders is geschreven, maar die op termijn mogelijk wel van belang wordt voor de kantoorpraktijk.

Denk bijvoorbeeld aan de toekomstige Europese AI-verordening, die regels geeft voor het gebruik van kunstmatige intelligentie. De tekst daarvan is in december vorig jaar voorlopig vastgesteld en moet formeel nog worden aangenomen, maar zodra dat is gebeurd zullen wij onze leden nog een keer extra attenderen op de risico’s die zijn verbonden aan het gebruik van bepaalde vormen van kunstmatige intelligentie. We zullen allemaal moeten leren verstandig om te gaan met veranderingen als gevolg van nieuwe technologische mogelijkheden.
Digitoegankelijkheid voor mensen met een beperking is een ander onderwerp dat wij van belang vinden. In Nederland geldt momenteel alleen een wettelijke verplichting omtrent digitale toegankelijkheid voor overheidsinstellingen. Deze verplichtingen zijn echter niet van toepassing op gerechtsdeurwaarders en hun kantoren. 

In de toekomst komt er vanuit Europa ook een digitale toegankelijke verplichting voor bedrijven, de European Accessibility Act. Hoewel ook deze verplichtingen niet gelden voor websites van deurwaarderskantoren, gaan wij onze leden hier toch op attenderen. 
Ten eerste omdat wij het belangrijk vinden dat mensen met een beperking goed kunnen kennisnemen van belangrijke informatie, maar ook omdat wij niet uitsluiten dat dit in de toekomst verplicht zal worden voor gerechtsdeurwaarders.

Hot topic is momenteel de Wet kwaliteit incassodienstverlening die van toepassing is op gerechtsdeurwaarderskantoren en andere organisaties die incassodiensten uitvoeren. Heel belangrijk dat dat zorgvuldig gebeurt, al gelden voor gerechtsdeurwaarders natuurlijk al langer strikte regels. 
Bij deze wet horen een besluit en een regeling. Het heeft lang geduurd voordat de uiteindelijke tekst daarvan gereed kwam. Achter de schermen heeft de KBvG dan ook de nodige druk uitgeoefend om de tekst tijdig onder ogen te krijgen, omdat we uiterlijk medio februari aanstaande onze leden willen informeren met een webinar. De invoeringsdatum is namelijk al bijna: 1 maart 2024. Het lijkt erop, dat we de definitieve tekst nog deze week zullen ontvangen en bespreken met het Ministerie. 
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen