Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Deze week verscheen het rapport van het NCTV met een analyse over het fenomeen soevereinen met de klinkende titel “Met de rug naar de samenleving”. Onderzoek hiernaar is uitgevoerd door het NCTV, AIVD en de Nationale Politie. Treffend op de omslag van dit rapport staat bij de foto geschreven:

"Verschillende overheidsinstanties ontvangen brieven van mensen die zich willen uitschrijven, zich soeverein willen verklaren of die aangifte willen doen tegen de betreffende instantie vanuit het idee dat deze illegitiem handelt. Het onttrekken aan verplichtingen kan mensen in ernstige problemen brengen. Wanneer deze zelfverklaarde soevereinen geen huur, hypotheek of belastingen meer betalen, krijgen zij te maken met oplopende schulden. Dit kan eindigen in huisuitzetting.”

Vanuit de KBvG hebben we steeds onze zorgen geuit over mensen in financieel kwetsbare posities, die gevoelig zijn om zich aan te sluiten bij deze beweging en denken of hopen hierdoor onder hun betalingsverplichtingen en schulden uit te kunnen komen. En dat is natuurlijk een illusie.

Verplichtingen moeten worden nagekomen. Als dat niet vrijwillig gebeurt, dan zijn er de gerechtsdeurwaarders als uitvoerders van de rechterlijke macht om te handhaven. De maatschappij moet erop kunnen vertrouwen dat een gerechtsdeurwaarder zijn taak kan en zal uitvoeren. Een beroep doen op soevereiniteit is in Nederland niet mogelijk.

De media besteedde vorig jaar al veel aandacht aan het fenomeen soevereinen en na het uitkomen van het rapport was er wederom volop aandacht. Er wordt door journalisten vaak gevraagd naar exacte aantallen incidenten, maar deze cijfers zijn bij ons niet bekend. Ook blijkt dit niet uit het rapport. We kunnen stellen dat er een toename is, maar hebben geen onderbouwing met getallen.

Helaas blijkt uit het rapport  - en helaas ook uit onze ervaringen van onze gerechtsdeurwaarder – dat er verharding is in de maatschappij en zo ook onder de mensen die zich soeverein noemen. Onze gerechtsdeurwaarders hebben steeds meer te maken met gewelddadigheid. Dat is onacceptabel. Door incidenten te melden en aangifte te doen bij politie wordt korte metten gemaakt. In een aantal zaken is de Officier van Justitie al tot vervolging overgegaan.

We volgen nauw de ontwikkelingen en ervaringen van onze gerechtsdeurwaarders en delen deze met de NTCV en uiteraard onze eigen weerbaarheidscoordinator. Ik hoop dat dit een gewenst effect heeft en zich dat laat zien in een afname van het aantal zelfgenoemde soevereinen en natuurlijk nul gewelddadige incidenten jegens onze beroepsgroep.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen