Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

In de eerste helft van 2022 zagen we een enorme toename van het aantal meldingen van agressie tegen deurwaarders. Toen we deze verontrustende ontwikkeling via een brandbrief aan minister Weerwind naar buiten brachten, pikten veel media dit op. De minister zegde tijdens een werkbezoek in november aan KBvG toe dit onderwerp te agenderen en we zijn in gesprek met Justitie, onder andere over eenvoudigere aangiftemogelijkheden. Reden te meer om aangifte te doen als je geconfronteerd wordt met agressie. Want hoe beter we kunnen aantonen waar onze beroepsgroep mee te maken heeft, hoe sterker we staan.

Waar wij ons als KBvG hard voor maken, is dat we digitaal aangifte kunnen doen – van agressie, maar ook van onttrekking van goederen aan beslag. Daarbij vinden wij het belangrijk dat we op ons woord geloofd worden. Aan de deur hebben we bijna altijd te maken met een-op-eensituaties, zonder getuigen. Dan is het ons woord tegen dat van de ander. Dit weerhoudt veel collega’s ervan om aangifte te doen. Omdat ze verwachten dat er toch niets mee gebeurt.

Dat is ontzettend jammer, ook al omdat het onze inspanningen ondersteunt als we goede en uitvoerige documentatie kunnen overleggen. Het ministerie denkt graag met ons mee, maar heeft ook behoefte aan data: hoe vaak komt agressie tegen deurwaarders voor? En over wat voor vorm en mate van agressie praten we dan precies? Dit maakt het des te belangrijker om incidenten zorgvuldig en gedetailleerd te registreren: daarmee kunnen we het ministerie helder inzicht verschaffen.

Bij KBvG zijn we hard bezig om gegevens te verzamelen over agressie-incidenten. We voeren overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Een vervolggesprek staat in de planning. We maken van elke gelegenheid gebruik om het thema agressie tegen deurwaarders op tafel te brengen en aan te dringen op vereenvoudiging van het aangifteproces. Dat gaat niet over één nacht ijs, maar we hebben de volle aandacht.

Ondertussen hoop ik dat deurwaarders aangifte blijven doen wanneer ze geconfronteerd zijn met agressie, of het nou een duw of een klap is, verbaal geweld of dreiging met zelfmoord. Met de aangiftewijzer maken we dit al makkelijker voor je. Ook kun je via KBvG bijstand krijgen van een advocaat. Want elk incident is er één te veel. Het hoort er niet bij, en mensen die onze beroepsgroep agressief bejegenen, moeten ter verantwoording worden geroepen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat dit vaker gebeurt.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen