Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Afgelopen maandag was ik aanwezig bij het Ondernemersdiner 2022, georganiseerd door MKB Nederland, VNO NCW en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Thema van deze bijeenkomst was de (preventieve) publiek-private aanpak van criminaliteit: hoe voorkomen we samen dat ondernemers slachtoffer worden van criminaliteit, of dat zij misbruikt worden door criminelen? Bij het diner waren ook de minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yesilgöz-Zegerius, de minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, en voorzitter MKB Nederland, Jacco Vonhof, aanwezig.

Een van de onderwerpen die werden besproken was weerbaarheid tegen cybercriminaliteit. BOVAG en VNO NCW presenteerden het project Samen Digitaal Veilig, een platform dat alle ondernemers van Nederland helpt zich te beschermen tegen internetcriminelen. Voorkomen is altijd het beste natuurlijk, maar hoe alert we ook zijn, internetcriminelen vinden telkens weer slinksere manieren om particulieren en bedrijven geld afhandig te maken. Gerechtsdeurwaarders kunnen helpen dat geld weer terug te vorderen bij de dader. 

Sinds januari 2021 is het voor fraudeslachtoffers namelijk mogelijk om bij hun eigen bank de naam- en adresgegevens op te vragen van de dader als het geld naar diens rekening is overgemaakt. Slachtoffers moeten wel kunnen aantonen dat ze aangifte hebben gedaan bij de politie. Banken zijn vervolgens verplicht de gegevens te verstrekken. Met deze gegevens kan het slachtoffer de gerechtsdeurwaarder de opdracht geven het bedrag te verhalen op de dader. 

Wat wel van belang is bij het terugvorderen van geld van (cyber)criminelen is transparantie van vermogen. Criminelen zullen alles doen om hun vermogen te verstoppen; het is daarom belangrijk dat de gerechtsdeurwaarder betrouwbare informatie krijgt over eventueel inkomen, vermogen en lopende schulden en dat er een sanctie op staat, als de dader niet open is over zijn vermogen. 

Voor de banken geldt nu slechts een wettelijke informatieplicht voor wat betreft de bronnen van inkomsten en de bankrekeningnummers. Informatie geven over het saldo van die bankrekeningen, vermogens op buitenlandse rekeningen en goederen die vatbaar zijn voor beslag is nu niet verplicht, net zomin als het geven van informatie over roerende goederen en adressen waar deze mogelijk opgeslagen liggen. De wettelijke informatieplicht moet hiermee worden uitgebreid, zodat de gerechtsdeurwaarders crimineel vermogen doelgericht kunnen terugvorderen. 

Mijn boodschap tijdens het Ondernemersdiner was dan ook: wij hebben meer transparantie van vermogen nodig, omdat het anders lastig wordt om verhaal te halen bij de dader en recht te brengen aan het slachtoffer.


 schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen