Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Sinds januari van dit jaar zijn er ruim tien (toegevoegd) gerechtsdeurwaarders uit de beroepsgroep gestroomd. Ze vertrekken naar ander werk, een andere organisatie of defungeren vanwege hun leeftijd. Onze beroepsgroep vergrijst geleidelijk aan, 68% van de gerechtsdeurwaarders valt in de leeftijdscategorie 45 jaar of ouder. Daarom was ik tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) verheugd om te horen dat er tientallen zij-instromers – dat zijn reeds afgestudeerde hbo- of wo-rechtenstudenten - de gerechtsdeurwaardersopleiding zijn ingestroomd. 

In 1994 werd ik zelf benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Ik loop dus al even mee en heb allerlei verschillende situaties meegemaakt. Situaties die ook andere gerechtsdeurwaarders regelmatig meemaken, zoals persoonlijke gesprekken met debiteuren aan de voordeur, zoeken naar een oplossing voor een vastgelopen schuldensituatie of beslagleggen op inkomsten of goederen. Maar ook uitzonderlijke situaties, zoals beslaglegging op reptielen bij een handelaar in deze diersoorten of het veilen van een grote partij in beslag genomen juwelen. Geen dag is hetzelfde geweest en ik heb me nooit een moment verveeld. Ik denk dat er weinig beroepen zijn die zo veelzijdig kunnen zijn als die van gerechtsdeurwaarder.

Zo had een collega-gerechtsdeurwaarder laatst een luxe zeiljacht in beslag genomen. Om bij te dragen in een spoedige afwikkeling van de schulden, had hij informatie over het jacht en de kijkdag ook op zijn Linkedin profiel gedeeld. Daarmee vergrootte hij de kans op meerdere biedingen en dus een hoger bedrag om de schulden mee te kunnen aflossen. Ook inventiviteit en creativiteit maken onderdeel uit van dit beroep.

Daarom vind ik het des te teleurstellender dat ons werk, die keren dat we in de media komen, meestal met een negatieve ondertoon wordt beschreven. Stel je eens voor dat dit beroep niet zou bestaan: hoe zou de wereld er dan uitzien? Ik denk dat we allemaal kunnen bedenken dat het geen goed idee zou zijn als mensen zelf verhaal gaan halen met alle gevolgen van dien. Schulden kunnen tenslotte een breed scala aan emoties oproepen, zowel aan de kant van de schuldeiser als aan de kant van degene met schulden. De gerechtsdeurwaarder daarentegen is onafhankelijk en onpartijdig, kan de gemoederen bedaren en ervoor zorgen dat er recht wordt gebracht aan de schuldeiser. Tegelijkertijd beschermt hij de schuldenaar tegen het verder oplopen van de schulden door eerst naar oplossingen te zoeken voordat de gang naar de rechter wordt gemaakt.

Ik wil daarom deze keer bewust een lans breken voor dit mooie en bijzondere beroep. Uitstroom is niet altijd tegen te houden, maar we krijgen er gelukkig ook weer nieuwe mensen voor terug die met een frisse blik naar ons vak kijken en binnen de wetten en regels innovatief te werk kunnen gaan.
 schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen