Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Afgelopen 16 mei om 02:00 uur ‘s nachts overhandigden informateurs Van Zwol en Dijkgraaf hun eindverslag aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Ook het hoofdlijnenakkoord en de bijbehorende budgettaire overwegingen werden gedeeld. Van Zwol wordt formateur, de premier wordt pas op een ‘later moment’ bekend. De fractievoorzitters Wilders, van der Plas, Omtzigt en Yeşilgöz blijven in de Tweede Kamer. 

Het hoofdlijnenakkoord bevat slechts tien punten maar beslaat wel een enorme hoeveelheid aan grote onderwerpen. Het zal een hele kluif zijn om dit uit te werken en hopelijk wordt ook de nodige aandacht besteed aan de effecten en gevolgen vóórdat tot uitvoering wordt overgegaan. 

De aankondiging dat bezuinigd gaat worden op het ambtenarenapparaat baart mij ook zorgen. Als beroepsgroep vallen wij onder het ministerie van Justitie en Veiligheid, met name de Directie Rechtsbestel. Dit ministerie heeft ontzettend veel belangrijke taken, zoals het maken van wetgeving. Voor deze taak komt het ministerie al handen te kort. Hopelijk valt “ons ministerie” deze bezuiniging niet ten deel.

Als KBvG hebben wij onze reactie op het hoofdlijnenakkoord geplaatst op LinkedIn. Het akkoord biedt zeker aanknopingspunten voor onze beroepsgroep zoals jullie kunnen lezen in onze reactie. Onze taak aan de deur en het persoonlijke contact blijven belangrijk.

Enfin, het hoofdlijnenakkoord vliegt alle kanten op wat mij betreft, maar wij blijven onze focus en aandacht houden op onze ambtsuitoefening en de ontwikkelingen rondom de formatie.
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen