Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Een van onze gerechtsdeurwaarders werd geconfronteerd met intimiderend gedrag en een handgemeen. Onacceptabel gedrag dat niet wordt getolereerd. Er is inmiddels aangifte gedaan en vanuit de KBvG hebben wij onze hulp aangeboden aan onze collega. 

Het lijkt erop dat agressief gedrag weer aan het toenemen is. Eerdaags worden onze cijfers bekend en kunnen we vaststellen of deze aanname inderdaad klopt. Maar hoe het ook zij, elk geval is er één te veel. Als gerechtsdeurwaarders doen wij ons werk – handhaven - en bedienen wij de rechtstaat. Dit moeten wij veilig en in alle rust kunnen uitvoeren. 

Wat we merken, is dat mensen met schulden soms geneigd zijn gedrag van autonomen over te nemen – en zich daarbij agressief en intimiderend opstellen. Maar ontkennen dat de regels ook voor jou gelden, is niet de oplossing. Onze boodschap is: vlucht nou niet in een schijnwerkelijkheid, je komt er nooit onderuit. Zoek liever hulp – er is altijd hulp mogelijk.

Agressief gedrag is al helemáál niet de oplossing. Elke vorm hiervan is onacceptabel. We moeten er als gerechtsdeurwaarders ook voor blijven waken dat we bijvoorbeeld schelden erbij vinden horen. Het hoort er niet bij, en het mag niet zonder gevolgen blijven.

Vanuit de KBvG zijn wij in overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid over hoe we in de toekomst onze veiligheid nog beter kunnen borgen. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen