Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Afgelopen donderdag tijdens de ledenraadsvergadering is Michael Swier gekozen tot bestuurslid. Michael was al een tijd lang lid van de Ledenraad en voelde zich geroepen te solliciteren voor de vacature van bestuurslid. Ik ben zeer verheugd met de benoeming, omdat Michael op zijn Cv al een stevige staat van dienst heeft en beschikt over goede financiële kennis en ervaring als ondernemer. Daarmee versterkt hij het bestuur. 

 

 Als voorzitter bedank ik Arjan Boiten die zowel binnen het bestuur alsook binnen onze beroepsgroep veel heeft betekend. Graag wil ik enkele wapenfeiten benoemen: als voorzitter van de ledenraad heeft Arjan discussies tot stand gebracht die hebben geleid tot een mondige ledenraad; hij heeft als commissielid vormgegeven aan het vorige beleidsplan en hij is altijd bijzonder betrokken geweest bij de financiën van de KBvG en de beroepsgroep. Maar ook binnen het bestuur hebben we Arjan gezien als een kundig bestuurslid met een heldere visie. We komen Arjan zeker nog tegen als collega-gerechtsdeurwaarder en dan zullen we vast nog wel eens een beroep doen op zijn kennis en kunde. 

Met Michael Swier in ons midden zijn we weer op volle sterkte en zien we 2024 positief tegemoet. 
Per 1 oktober bestaat het bestuur uit: Chris Bakhuis, Barbara ter Kuile, Oscar Jans, Patrick Plate en Michael Swier. 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen