Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Als gerechtsdeurwaarders zijn we gewend juridische vaktermen te gebruiken. Dat jargon is niet voor iedere burger te begrijpen. Daarom is het goed dat de themamiddag na het huishoudelijk gedeeltelijk van de  Algemene Ledenvergadering (ALV) van de KBvG op 12 november a.s. ook in het teken staat van begrijpelijke taal.

Tialda Sikkema en Jos Rutten van de Hogeschool Utrecht verzorgen op ons verzoek een cursus over moderne tekst in onze exploten. In deze PE-cursus bespreken we de taal die we gebruiken in exploten en andere teksten van de deurwaarder, in vergelijking met de taal aan de deur. 
Staat er in het exploot hetzelfde als wat je aan de deur vertelt? Wat zijn de gevolgen van een moeilijke tekst voor de lezer? En hoe kun je je tekst effectiever maken door de begrijpelijkheid te vergroten? 
De cursus sluit aan bij het model van de moderne dagvaarding die, mede dankzij de input van de KBvG, tot stand is gekomen.  

Sinds het voorjaar is het nieuwe model van de incassodagvaarding voor gerechtsdeurwaarders te gebruiken. Daar ben ik blij om, want een incassodagvaarding oude stijl kon voor een schuldenaar knap ingewikkeld zijn. Een deel van de schuldenaren is bovendien laaggeletterd. Zij behoren tot de 2,5 miljoen Nederlanders die moeite hebben met lezen, rekenen en een computer of smartphone gebruiken. 

Toegankelijke dagvaarding helpt gerechtsdeurwaarders
De toegankelijke dagvaarding helpt om schuldenaren beter te laten begrijpen wat van hen verwacht wordt. Daardoor kunnen wij als gerechtsdeurwaarders onze taak goed vervullen. 
Ik kijk ernaar uit om op 12 november over moderne teksten in exploten in gesprek te gaan en hoor dan graag hoe de moderne dagvaarding in de praktijk wordt ervaren.

De leden van de KBvG treffen elkaar overigens meer deze dagen. Er waren in oktober regiobijeenkomsten in Oostzaan en Eindhoven. Daar werd onder meer teruggeblikt op ons symposium van 7 oktober over de toegang tot het recht. Vandaag, op 26 oktober, komen leden bij elkaar in Zwolle. Op 2 november a.s. vindt in Rotterdam nog een regiobijeenkomst plaats.  

KBvG-bijeenkomsten goed voor samenhang en verdieping
De bijeenkomsten zijn waardevol voor onze beroepsorganisatie. Niet alleen voor de samenhang, maar ook voor vakinhoudelijke ontwikkeling. Het is een plek waar we met elkaar actualiteiten bespreken. Een andere gerechtsdeurwaarder kan net iets anders naar een bepaald vraagstuk kijken. Daarom vind ik het belangrijk dat op al onze bijeenkomsten voldoende ruimte is voor discussie.

Ik hoop jullie allen te mogen begroeten op onze Ledenvergadering op 12 november aanstaande.
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen