Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Vorige week hadden we dan eindelijk ons verkiezingsdebat ‘Schulden en invordering: naar een aanpak die werkt. Daar heb ik echt naar uitgekeken.

Het was een boeiende avond met verrassende inzichten. Met name dat de politiek partijen niet de gerechtsdeurwaarder in overheidsdienst wil op twee partijen na. Maar ook deze twee partijen gaven aan dat dat nu nog zeker niet aan de orde zou zijn.

Ik vond het mooi om te horen dat alle politici een regierol zien weggelegd voor de gerechtsdeurwaarder. Verder zien ze allen dat er vanuit de gemeente meer ondersteuning wordt verwacht bij de aanpak van schulden en dat daar ook een kwaliteitsbodem voor nodig is die zorgt voor uniformiteit. Dat betekent wel extra werk voor de bredere rol van de gerechtsdeurwaarder waar een eerlijke vergoeding tegenover hoort te staan, wat mij betreft. Want ik vind dat eerlijk werk ook eerlijk beloond moet worden.

Hoe de bredere rol van de gerechtsdeurwaarder ingevuld zal moeten worden, zullen we met elkaar moeten ontdekken. De motie Palland doet daartoe al een aanzet en daar zal uitvoering aangegeven moeten worden. We zijn gelukkig al in gesprek met de betrokken ministeries en een plan van aanpak is de maak.

Eén van de stellingen betrof de afschaffing van voorkeursbehandeling van de Belastingdienst. Daar waren de meningen wat verdeeld onder de aanwezige politieke partijen. Aan de ene kant werd het gezien als breekijzer, aan de andere kant dient die preferente rol ook het algemeen maatschappelijk belang. De Belastingdienst is immers van ons allemaal. Een motie van D66 die breed is aangenomen laat alvast onderzoek doen naar maatschappelijke opbrengsten en kosten van het afschaffen van de preferente status van de overheid. Ik vind het een onderwerp om eens goed tegen het licht te houden.

Wat ik ontzettend fijn vond om te horen is dat we door de politiek echt gezien worden. We staan bekend als een betrouwbare beroepsgroep: onafhankelijk, goed opgeleid en een die best die bredere taak kan hebben en kan pakken.

Ik dank hier nogmaals de deelnemende politici en Tanja Braun onze moderator die deze geweldige avond mogelijk hebben gemaakt.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen