Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Vorige week mocht ik aanwezig zijn bij het 25e Congres van de UIHJ. Bijna zeshonderd deelnemers vertegenwoordigden meer dan vijftig landen.
Tijdens dit congres was Nederland prominent aanwezig. Zo trad Patrick Plate op als gespreksleider in een workshop over digitalisering, werd Oscar Jans benoemd tot secretaris van de executive board van de UEHJ en is Jos Uitdehaag herbenoemd tot first vicepresident van de UIHJ. Ik kijk dan ook zeer tevreden terug op de bijdragen die wij als KBvG hebben mogen leveren aan dit mooie congres.  
 

Het thema van het congres was “De gerechtsdeurwaarder als Trusted Third Party (TTP)”. 
Als TTP kunnen de gerechtsdeurwaarders diverse taken vervullen namens de autoriteiten, waarvan in veel landen dankbaar gebruik wordt gemaakt. In Griekenland bijvoorbeeld is sinds kort wetgeving gewijzigd voor het opmaken van processen-verbaal van constatering. Per 1 januari 2025 wordt in Nederland soortgelijke wetgeving van kracht. Dit biedt vele mogelijkheden voor constateringen. Denk bijvoorbeeld aan een gerechtelijke plaatsopneming of het vastleggen in een proces-verbaal van adresfraude voor de overheid. Enfin, het biedt mogelijkheden te over.

Overigens is iedereen van mening dat digitalisering een middel is om een doel te bereiken. Het menselijk contact blijft belangrijk. 

Tijdens het congres werd ook gesproken over de zorgplicht van de gerechtsdeurwaarders. In meerdere landen is dit in opkomst. In Brazilië houdt men bijvoorbeeld rekening met weersomstandigheden als er moet worden ontruimd.  In andere landen,  zoals bijvoorbeeld België is de zorgplicht verdergaand ingeregeld, waarbij ook de tarieven daarop zijn aangepast. Daarnaast is een soort kwaliteitsfonds in het leven geroepen.  Voor meer informatie over het nieuwe Belgische stelsel wil ik graag wijzen op onderstaand artikel:

https://nnieuws.be/artikel/justitie-nieuwe-regels-en-tarieven-voor-gerechtsdeurwaarders-moeten-schuldenspiraal-helpen

De veranderende rol van de gerechtsdeurwaarder, zowel in werkzaamheden, digitalisering, als in sociale innovatie, is dus wereldwijd gaande.  Hierin staat Nederland niet op zichzelf. 
Voor mij was een inspirerend congres dat mij inzicht gaf in de rol en werkzaamheden van onze buitenlandse collegae.
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen