Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Vorige week is tijdens de ledenraadsvergadering Berthine Pap voor de derde keer gekozen als voorzitter van de ledenraad voor een termijn van een jaar. Een felicitatie en gelukwens is zeker op zijn plaats. Dit was ook weer een moment voor mij om weer stil te staan bij onze organisatiestructuur en de bemensing hiervan. De ledenraad en het bestuur vormen belangrijke organisatieonderdelen van onze KBvG. 

Het beleid wordt door de ledenraad vastgesteld en het bestuur voert dit uit. Zij zorgen voor de continuïteit van ons ambt en onze toekomstbestendigheid. De bezetting van de huidige ledenraad wordt gevormd door 14 collega’s en 13 plaatsvervangers. Het bestuur bestaat op dit moment uit het wettelijk minimum vereiste aantal van 5 leden.

Het vervullen van een functie binnen de ledenraad en/of bestuur vergt energie, brede kennis, gezonde drive en het bijhouden van alle ontwikkelingen om ons heen. Van dat laatste zijn er vele omdat ons ambt diverse facetten in de maatschappij raakt. Er wordt veel gevraagd, maar het brengt ook heel veel voldoening. Ik heb zelf enkele jaren als ledenraad mogen fungeren en inmiddels mag ik ook al weer bijna 2 jaar voorzitter zijn van onze prachtige beroepsgroep. 

In beide verschillende functies heb ik mogen leren en leer ik weer elke dag. Ik zeg wel eens gekscherend “mijn dag zit vol leermomenten”. Het is een verrijking van mijn werkzame leven. Ik zie op alle fronten, of het nu in de praktijk is of beleidsmatig, dat wij als gerechtsdeurwaarders er toe doen.

In de ledenraad is op dit moment 1 vacature en zijn er 2 vacatures voor plaatsvervangende ledenraadsleden. Volgend jaar komen er weer 2 bestuursfuncties vrij. Ik nodig iedereen uit om de komende tijd eens bij zichzelf na te gaan of een bestuursfunctie of ledenraadsfunctie zou passen. Hierbij mijn oproep om eens in gesprek te gaan met de huidige bestuurders en de wereld van het besturen te ontdekken.


 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen