Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Afgelopen zaterdag (4 maart) mocht ik deelnemen aan een paneldiscussie tijdens een themadag georganiseerd door Route66. Dit is een verdiepingsprogramma van D66 voor een groep van circa 40 young professionals. Dit keer ging het over schuldenproblematiek. Ter inleiding heb ik gesproken over de positie en de taken van de gerechtsdeurwaarder. Daarnaast heb ik namens de KBvG een stelling ingebracht die een goede discussie opleverde. 

De stelling die ik poneerde ging over de opmerkelijke positie van de overheid waar het gaat om schuldenproblematiek. In Nederland hebben we een overheid die optreedt als schuldeiser, zelf haar dwangbevelen uitvaardigt en vervolgens ook zelf beslag legt en dus zelf haar dwangbevelen ten uitvoer brengt. Bovendien zijn overheidsvorderingen preferent. Heel bijzonder in de rechtstaat Nederland, waarin we scheiding der machten hebben: de wetgevende macht, de rechterlijke macht en de uitvoerende macht. Zo kwamen we tot onze stelling:

Het is in een rechtsstaat als die van Nederland onwenselijk dat de overheid achter haar eigen geld aan mag gaan met verdergaande executiebevoegdheden. 

Uit de zaal kwamen hierover veel vragen los; de aanwezigen waren niet bekend met het fenomeen dat we op deze manier onder de aandacht brachten. En zowel het publiek als de panelleden waren het eens met onze stelling. 

Het was een inspirerende, leuke themadag te midden van young professionals die zeer geïnteresseerd waren. Jongelui die de politici van morgen zijn. Mooi dat we in dit gezelschap een helder beeld van de gerechtsdeurwaarder anno 2023 hebben mogen neerzetten, én draagvlak voor onze stelling hebben gekregen.
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen