Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De Autoriteit Consument en Markt oordeelde onlangs dat PostNL niet voldoet aan de gestelde eisen aan de bezorging van aangetekende poststukken. Bezorgers zouden zelf een handtekening zetten op aangetekende poststukken, poststukken zouden onbeheerd zijn achtergelaten of ten onrechte bij de buren zijn afgeleverd. De wet op Postbezorging, de zogenaamde Postwet uit 2009, eist dat deze manier van aanbieden van aangetekende stukken niet is toegestaan. 

In de Postwet is onder andere bepaald dat en aangetekend poststuk bij ontvangst moet zijn voorzien van een handtekening van de ontvanger en een overhandiging van een ontvangstbewijs. 
De brief mag ook alleen afgegeven worden aan de geadresseerde van het poststuk. 

ACM heeft PostNL opgedragen de wet na te leven, maar na onderzoek bleek dat deze nog onvoldoende werd nageleefd. PostNL heeft daarop verweer gevoerd. Uiteindelijk sprak de Rechtbank van Rotterdam haar oordeel uit en heeft de ACM opgedragen te handhaven tegen PostNL. De ACM legde daartoe een dwangsom op aan PostNL van 1 miljoen euro.
Wij als gerechtsdeurwaarder bieden wel de rechtszekerheid dat onze ambtelijke stukken de burgers bereiken. Termijnen zijn voor ons heilig en worden altijd gehaald. Het betekenen van brieven bij deurwaardersexploot biedt optimale zekerheid dat het stuk betrokkene bereikt inclusief een controle van het adres.

Deze uitspraak is een mooie gelegenheid om breed onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers dat wij als gerechtsdeurwaarders zoveel meer kunnen betekenen!

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen