Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De Wet Kwaliteit Incassosdienstverlening (WKI) is 1 april van kracht geworden. De wet heeft als doel de incassodienstverlening te verbeteren. Het Ministerie van Justitie & Veiligheid en de screeningsautoriteit Justis hebben online een toelichting gegeven op de nieuwe regelgeving. De KBvG heeft ook een webinar voor de leden verzorgd. Er zijn veel vragen gesteld, die niet allemaal beantwoord konden worden. Ongetwijfeld zullen er ook nog vragen volgen nu echt aan de slag wordt gegaan met de wetgeving.

De cumulatieregeling gaat pas per 1 oktober aanstaande in. Een regeling waarvoor de software-systemen moeten worden aangepast en geïmplementeerd. Dat moet niet alleen bij de gerechtsdeurwaarderskantoren, maar ook bij andere organisaties die incassodiensten verlenen. De cumulatieregeling is in zijn uitvoering zeer complex en de komende zes maanden zullen we dan ook hard nodig hebben om de invoering te realiseren. Het zal een uitdaging worden om dit aan een burger op eenvoudige wijze uit te leggen.

Het is goed dat de Incassodienstverlening is vastgelegd, maar ik vraag mij af of dit allemaal niet te snel is. Er zijn naar mijn mening nog te veel open einden. Het lijkt erop dat deze Wetgeving met stoom en kokend water van kracht is geworden! We gaan ons best doen om antwoord te krijgen op alle gestelde vragen en ik roep jullie op om deze vooral te blijven stellen. Enfin, het is wat het is en we zullen het er voorlopig mee moeten doen!

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen