Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De eerste twee regiobijeenkomsten voor leden van de KBvG zijn alweer achter de rug. De eerste bijeenkomst vond plaats op 18 mei in Oostzaan, de tweede op 24 mei in Rotterdam. De deelnemers waren enthousiast en leverden veel input op de onderwerpen ‘preventietarief’ en ‘regierol voor gerechtsdeurwaarders in het schuldendomein’.

De KBvG vindt het belangrijk om van haar leden te horen hoe zij over deze onderwerpen denken en om met hen in gesprek te gaan over de praktische invulling van deze onderwerpen in de toekomst. Tegelijk bereiden wij ons met deze bijeenkomsten voor op de thematafelbijeenkomsten die het ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert. Ook de fysieke ontmoeting die na lange tijd weer mogelijk was, stond centraal tijdens de bijeenkomsten. Na afloop bleven we dan ook graag nog even napraten met onze leden in een informele sfeer.

Een terugkerend onderwerp van gesprek bij beide bijeenkomsten was het belang van het persoonlijke contact aan de voordeur en de bijzondere positie die gerechtsdeurwaarders binnen het schuldendomein innemen hierdoor. Door het gesprek aan de voordeur, maar ook door de omgeving van de persoon met schulden en de persoon zelf in ogenschouw te nemen, hebben gerechtsdeurwaarders snel inzicht in iemands schuldensituatie en kunnen zij helpen een realistische oplossing te vinden, eventueel in samenwerking met ketenpartners. Daarmee trekken zij vastgelopen situaties tussen schuldeiser en schuldenaar weer vlot. 

Het waren waardevolle bijeenkomsten met een goede opkomst, waarbij we een helder inzicht hebben gekregen in hoe onze leden aankijken tegen deze belangrijke onderwerpen. Ik vond het erg fijn om samen te kunnen sparren over de toekomst van ons ambt. De input die we hebben ontvangen, nemen we zeker mee in de toekomstige gesprekken met het ministerie. 

De volgende regiobijeenkomst vindt plaats op 31 mei in Eindhoven. Voor de regiobijeenkomst van 8 juni in Zwolle kunnen leden zich nog aanmelden tot en met dinsdag 31 mei 2022 via kbvg@kbvg.nl. We hopen van harte weer veel leden daar te ontmoeten.schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen