Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De KBvG heeft Mario Loeffen aangesteld als weerbaarheidscoördinator. Daar ben ik bijzonder blij mee. Mario is adviseur en trainer op het gebied van agressie en veiligheid en gaat trainingen verzorgen voor onze gerechtsdeurwaarders door het hele land. Ook is Mario aangesteld als extern vertrouwenspersoon voor onze leden.

De toenemende agressie in het algemeen en van de autonomen en soevereinen in het bijzonder, waren aanleiding voor de KBvG en Justitie om met elkaar in overleg te gaan hoe de veiligheid voor de gerechtsdeurwaarders beter kan worden geborgd. De komende periode gaan we verder kennis en expertise opdoen, wat uiteindelijk weer ondergebracht gaat worden in een ‘Kennis- en expertisecentrum Weerbaarheid Juridische Beroepen’. Hiervoor wordt ook wetenschappelijk onderzoek over agressie en veiligheid uitgevoerd onder onze beroepsgroep door het onderzoeksbureau I&O. De uitnodiging daarvoor is aan de leden toegezonden. Bij deze dan ook meteen de oproep om daaraan mee te doen.

Voor de uitvoering van het project (de weerbaarheidscoördinator en het onderzoek) hebben we subsidie gekregen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waar we uiteraard erg tevreden mee zijn. In dit hele project werken we nauw samen met andere juridische beroepsgroepen. Van elkaar kunnen we leren en de best practices overnemen, maar zo ook tot een gezamenlijk platform van informatie komen.

"Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid, het is een voortdurende inspanning. Laten we samen werken aan een omgeving waar gerechtsdeurwaarders veilig kunnen opereren", aldus Mario.

De KBvG kijkt uit naar een goed project en een constructieve samenwerking.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen