Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), drs. Michaël Brouwer MSc, heeft het bestuur in een ingelaste vergadering op dinsdag 21 december 2021 meegedeeld dat hij per direct aftreedt. Aanleiding voor zijn besluit is een schorsing van twee weken door de tuchtrechter, op basis van een klacht door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) tegen het gerechtsdeurwaarderskantoor waaraan Brouwer is verbonden. Brouwer is van mening dat hij, gezien de uitspraak van de tuchtrechter, zijn rol als voorzitter niet langer kan vervullen. 

Mr. Sjef van der Putten, vicevoorzitter van de KBvG, is benoemd tot waarnemend voorzitter totdat een nieuwe bestuursvoorzitter is benoemd. 

De KBvG dankt Brouwer voor zijn inzet voor de beroepsgroep.
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen