Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Het LDCR betaalt declaraties inzake o.a. kosteloze exploten doorgaans binnen één maand uit.
Door de jaarafsluiting kan het LDCR de uitbetaling in 2023 alleen garanderen voor declaraties die zijn aangeleverd tot en met dinsdag 21 november 2023.
 

Declaraties aangeleverd na dinsdag 21 november 2023 worden pas na maandag 8 januari 2024 betaalbaar gesteld, omdat medio december 2023 het jaar bij het LDCR afgesloten wordt.

Het LDCR verwacht na maandag 8 januari 2024 maximaal 2 weken nodig te hebben om alles uit te kunnen betalen.
De Zivver bestanden kunnen overigens na 21 november 2023 wel gewoon worden aangeleverd aan het LDCR.
Uitbetaling zal dan weliswaar niet meer plaatsvinden in 2023, maar wel zo spoedig mogelijk in 2024. 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen