Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Graag brengt de rechtbank Noord-Holland u in herinnering dat de toepasselijke algemene voorwaarden in consumentenzaken vanaf 1 februari 2024 niet meer zullen worden opgevraagd, zoals aangekondigd in de brief van begin oktober 2023. 
De voor de beoordeling relevante stukken dienen direct bij de dagvaarding te worden gevoegd. Als dat niet het geval is, zal dit ertoe kunnen leiden dat de vordering (gedeeltelijk) wordt afgewezen. 
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen