Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op vrijdag 17 juni 2022 startte om 13.30 uur de voorjaars-ALV van de KBvG. Op de agenda stond onder andere het vaststellen van het financieel jaarverslag 2021, de (her)verkiezingen van (plaatsvervangend) ledenraadsleden en een advies van de leden over de Gerechtsdeurwaardersverordening. Daarnaast rapporteerden de bestuursleden over de onderwerpen waar zij zich het afgelopen halfjaar mee bezig hebben gehouden.

Voor Chris Bakhuis was dit haar eerste ALV als voorzitter van het bestuur. Zij opende de vergadering met een inspirerende speech. Daarna volgde een moment van stilte voor de (oud-) gerechtsdeurwaarders die het afgelopen half jaar zijn overleden.  

Het volgende agendapunt betrof de (her)verkiezingen van (plaatsvervangend) ledenraadsleden. Elke kandidaat stelde zich kort voor, waarna de stemming plaatsvond via digitale stemkastjes. We kunnen Richelle Elshof, Iwan van Ravenswaaij en Olaf Straver van harte feliciteren met hun plaats in de ledenraad. Jeroen Nijenhuis, Matthijs Brekelmans, Marco Geerling, Jochem Meeuwsen, Dion van Empelen en Thomas Kijvekamp zijn bij acclamatie verkozen tot plaatsvervangend ledenraadslid. Van harte gefeliciteerd. 

Arjan Boiten presenteerde na de verkiezingen het financieel verslag 2021. Het verslag is bij acclamatie vastgesteld, waarbij aan het bestuur décharge werd verleend. Vervolgens werd er gestemd over een advies aan de ledenraad voor de Gerechtsdeurwaardersverordening: 96% van de leden bracht een positief advies uit aan de ledenraad, die op 8 juli aanstaande een besluit neemt over het vaststellen van de Gerechtsdeurwaardersverordening.

Na de pauze kregen de bestuursleden om beurten het woord om de leden te informeren over de recente ontwikkelingen in hun portefeuilles. Vanuit de zaal was er gelegenheid om vragen te stellen. Onderwerpen als privacyschendingen bij overbetekening van het derdenbeslag, de pilot van rechtbank Amsterdam die in samenwerking met een grote schuldeiser zelf burgers oproept voor een zitting, Schuldenwijzer, de hersteloperatie Toeslagen en de stroomlijning keten voor derdenbeslag passeerden de revue. 
  
Rond 16.30 uur sloot Chris Bakhuis de ALV op een feestelijke manier met een glas oranje sinaasappelwijn voor iedereen. Er moest immers geproost worden op het mooie evaluatierapport van ProFacto. En met de wens om de volgende ALV opnieuw fysiek bijeen te kunnen komen. 
 
De volgende ALV is op zaterdag 12 november 2022. Zet het alvast in uw agenda. 
 schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen