Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op vrijdag 4 juni 2021 startte om 13.00 uur de voorjaars-ALV van de KBvG. Het voltallige bestuur van de KBvG was aanwezig in Harderwijk vanwaar de ALV vanwege de coronamaatregelen via Zoom werd uitgezonden. Op de agenda stonden onder andere het vaststellen van het financieel jaarverslag 2020, het stemmen over de (her)verkiezing van een plaatsvervangend ledenraadslid en het royement van de btag-procedure tegen de Staat. Daarnaast vertelden de bestuursleden in levendige tafelgesprekken over de onderwerpen waar zij zich mee bezig houden.

Na stemming werd Thomas Kijvekamp opnieuw verkozen tot plaatsvervangend ledenraadslid. Van harte gefeliciteerd Thomas! Vervolgens is het financieel verslag over 2020 behandeld, waarbij aan het bestuur décharge werd verleend. Ook werd er gestemd over het royeren van de procedure tegen de Staat over de Btag-indexering. De procedure tegen de Staat werd in gang gezet om te strijden voor een juiste indexering van de Btag-tarieven over de afgelopen jaren. Hoewel het toen een onderbouwde keuze was om te procederen, hebben de ontwikkelingen in het afgelopen jaar ertoe geleid dat verder procederen niet meer opportuun wordt geacht. Er ligt een convenant met afspraken met het ministerie van Justitie en Veiligheid en per 1 juli treedt de Btag-indexering conform het advies van de Commissie Oskam in werking. Voor het royeren van de procedure is door het bestuur de ALV gesondeerd: de leden stemden met 92% voor het royeren van de procedure.
 
In het tweede deel van de ALV zaten de bestuursleden en de directeur van het bureau aan tafel met gespreksleider Elisabeth van den Hoogen om te praten over de onderwerpen uit hun portefeuille. Via de Mentimeter kregen de kijkers vragen en polls van de bestuursleden voorgelegd. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen via de chat. Directeur van het bureau Karen Weisfelt trad op als moderator voor de chatvragen en de Mentimeteropbrengsten. Zo ontstond de nodige interactie en ontvingen de bestuursleden waardevolle informatie van de leden en andere kijkers over de zaken die hen raken. Dit vormt alvast goede input voor de thematafels die na de zomer voor de leden georganiseerd zullen worden.
 
Om 16.00 uur sloot de voorzitter, Michaël Brouwer, de ALV met het vooruitzicht dat de volgende ALV weer fysiek kan plaatsvinden. Om 16.30 uur volgde speciaal voor de leden nog een informeel digitaal samenzijn in de vorm van een online Pubquiz. Er is fanatiek gestreden om de eerste plaats en terecht, want er waren leuke prijzen te winnen. Grote winnaar is ‘Tuchtrecht John’ die de felbegeerde beker zelf kwam ophalen. Ook gefeliciteerd, John Wisseborn!
 
De volgende ALV zal plaatsvinden op zaterdag 13 november 2021.
 schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen