Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Vrijdag 16 juni 2023 vindt de voorjaars-ALV van de KBvG plaats. Er staat een verkiezing op het programma voor de ledenraad, het financieel verslag over 2022 en door de bestuursleden zal verslag worden gedaan over hun werkzaamheden en de actualiteiten. Zo zullen de SKD, het DBR, het lustrum, Schuldenwijzer en verschillende Europese initiatieven aan bod komen. Daarnaast zal een presentatie worden gegeven van de landenlijst. 

De landenlijst betreft een overzicht van de voor diverse landen geldende regelingen, van de eisen die landen stellen aan documenten die in dat land worden uitgebracht. Het merendeel van de landen valt namelijk niet onder een verdragsregeling, waarin de eisen ten aanzien van dergelijke documenten zijn bepaald.

Aan de landenlijst is enkele jaren gewerkt en de informatie is ontleend aan de websites van de EU, HCCH.net en de Verdragenbank van Buitenlandse zaken. De landenlijst betreft een levend document, gezien de eisen per land kunnen wijzigen of geopolitieke wijzigen van invloed kunnen zijn. Ter vergadering zal de landenlijst worden gepresenteerd.
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen