Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Afgelopen weekend vond de najaars ALV plaats met in de middag een PE-themabijeenkomst over het gebruik van moderne taal in exploten. 

De voorzitter, Chris Bakhuis-Van Kesteren, opende de vergadering omstreeks 10.30 uur met een toespraak, waarna de formaliteiten werden afgehandeld en kon worden toegekomen aan de verkiezing van de ledenraadsleden. Er zijn maar liefst 19 ledenraadsleden herkozen of gekozen, waarvan drie nieuwkomers: Michael Brouwer, Teo van de Mheen en Mazdak Pezeshki. Wij feliciteren de ledenraadsleden van harte! In een afzonderlijk nieuwsbericht volgt meer informatie over de verkiezingen. 

Na de verkiezingen was het de eer aan de heer Boiten voor de presentatie van de begroting en het heffingreglement voor 2023. De leden stemde in met de begroting en het heffingreglement bij acclamatie. Na de presentatie was het de beurt aan de overige bestuursleden, maar ook aan de heer Boiten zelf, om verslag te doen van hun werkzaamheden in hun verschillende portefeuilles. 

Er werd verslag gedaan van de evaluatie van de KBvG-regelgeving, over de status van de Gerechtsdeurwaardersverordening, de nieuwe toetssystematiek voor de Normen van Kwaliteit die op 1 januari 2023 in werking treedt, over de governance van de SNG, de stand van zaken van het sociaal tarief, het kwaliteitsfonds, SKD, Schuldenwijzer, e-Justice en de handlingskosten, en werd tot slot een presentatie gegeven van de verzamelde gegevens over H1 van 2022.

Tot slot was het nog de beurt aan de voorzitter van de ledenraad, mevrouw Pap, om verslag te doen van de werkzaamheden en activiteiten van de ledenraad in het afgelopen jaar. 

Na de verslagen is toegewerkt naar het einde van de agenda, waarbij de voorzitter de vergadering omstreeks 13 uur sloot. De leden hebben daarna geluncht, waarna het middagdeel plaatsvond: een interactieve PE-sessie gegeven door Jos Rutten en Tialda Sikkema, over het gebruik van moderne taal in exploten. 

Het was een goede vergadering en PE-middag met een goede opkomst. De eerstvolgende ALV vindt plaats op vrijdag 16 juni 2023. 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen