Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Dit artikel maakt deel uit van een bredere serie artikelen die de KBvG schrijft om ketenpartners, zoals werkgevers, uitzendbureaus, bewindvoerders en schuldhulpverleners, voor te lichten over de vBVV.

Als er bij een werknemer beslag op inkomsten (ook wel derdenbeslag of loonbeslag) wordt gelegd, moeten werkgevers (de derden) rekening houden met de beslagvrije voet. Dat is het deel van het salaris waarover de werknemer kan blijven beschikken. Op 1 januari 2021 trad de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking. De werknemer hoeft nu in principe zelf geen gegevens meer aan te leveren. Verder berekent elke beslaglegger de beslagvrije voet voortaan op dezelfde manier.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen