Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Schulden bij jongeren en studenten. Helaas komt het regelmatig voor: ze betalen hun collegegeld of studieschuld niet. Of ze vergeten hun studentenreisproduct stop te zetten wanneer ze hun opleiding beëindigen. De boetes hiervoor kunnen flink oplopen. Als een gerechtsdeurwaarder dan op pad gaat om een schuld te innen, komt het meestal aan op maatwerk.

Als een student zijn opleiding (voortijdig) stopt, moet hij ook zijn studentenreisproduct stopzetten. Voor elke (halve) maand dat het product niet wordt stopgezet, rekent DUO een boete. Wordt er niet betaald en helpen aanmaningen niet? Dan vaardigt DUO een dwangbevel uit. Het bedrag dat daarin staat wordt door een gerechtsdeurwaarder geïncasseerd. Op grond van een dwangbevel kan, net als een vonnis, ook beslag worden gelegd. Vaak wonen de jongeren nog bij hun ouders of met huisgenoten. Dan is er meestal niet veel van waarde om beslag op te leggen. In deze situatie mag een gerechtsdeurwaarder, juridisch gezien, ook beslag leggen op de gehele inboedel in die woning. Toch is dat niet altijd de meest voor de hand liggende oplossing. 

Aansporen
“Jongeren met schulden is een almaar groter wordend maatschappelijk probleem. Gebrekkig financieel beheer, financiële onwetendheid en geen behoefte hebben om te sparen en vooruit te plannen, vergroten de kans op financiële problemen”, vertelt gerechtsdeurwaarder Stefano Nocco. 

Vaak genoeg maken gerechtsdeurwaarders situaties met thuiswonenden mee. Soms trekken ouders de portemonnee en is de zaak daarmee afgehandeld. Soms leidt een bezoek tot een escalatie omdat ouders weigeren te geloven dat hun kind een schuld heeft. Ze treffen volgens hen zelf geen blaam. Nocco: “Daarom proberen we de ouders aan te sporen om het gesprek aan te gaan met hun kind. We hopen mee te geven dat een ogenschijnlijk simpele schuld hun kind kan blijven achtervolgen als ze niet in actie komen.”

GDW.Magazine
Nieuwsgierig naar het complete praktijkverhaal? Meldt u zich dan aan voor GDW.Magazine. Die valt dan tweemaal per jaar op de mat.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen