KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Verhuurders dienen het gehuurde niet alleen te bezoeken, maar ook te controleren

10  sep  2019

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna; de Afdeling) heeft in een recente uitspraak (https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@116497/201808071-1-a3/) geoordeeld dat eigenaren, om met recht te kunnen stellen dat hen geen verwijt kan worden gemaakt van de aanwezigheid van drugs in het verhuurde pand, niet alleen het verhuurde pand moeten bezoeken, maar ook controles moeten uitvoeren die gericht zijn op het gebruik van het pand. Zeker als daar aanleiding voor is. Lees hier verder.

< Terug naar overzicht