Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

In het ambt van gerechtsdeurwaarder zoek je regelmatig naar oplossingen voor zowel schuldeisers als debiteuren. Omdat die pragmatische oplossingen bijdragen aan een effectieve aanpak van de schuldenproblematiek en een mooiere maatschappij, wil de KBvG graag laten blijken hoezeer dat gewaardeerd wordt. 

Om die reden hebben wij de PROP-award (PRagmatische OPplossing) in het leven geroepen, een award voor een (innovatieve) pragmatische actie waarmee een maatschappelijk knelpunt of probleem is voorkomen of opgelost. Het probleem is daarmee dus naar de prullenbak geholpen.
Je kunt een nominatie vanuit je eigen gerechtsdeurwaarderskantoor of voor een ander deurwaarderskantoor insturen per e-mail (kbvg@kbvg.nl) onder vermelding van PROP-award en het kwartaal waarvoor je inzendt. De nominatie dient ingezonden te zijn vóór de 1e van de eerste maand van het kwartaal (vóór 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). Halverwege die maand zal de winnaar bekend worden gemaakt.

Wat valt er te winnen?
Het gaat in eerste instantie om de eer. De award bestaat uit een bronzen ‘prop papier’ op een sokkel. Stuur je elk kwartaal een pragmatische oplossing in, dan kun je dus gedurende het jaar meerdere awards winnen. Natuurlijk maken we er elke keer een mooie vermelding van op de Linkedin pagina van de KBvG. Vanaf 2023 wordt er aan het begin van een nieuw jaar ook een jaaraward gekozen voor de beste inzending van het afgelopen jaar. De inzendingen willen we daarnaast ook graag gebruiken in de nieuwsbrieven. Het kan zijn dat we je dan vragen voor een interview.

Waar moet je inzending aan voldoen?

 • De inzending komt van een kantoor waarvan één of meer gerechtsdeurwaarders zijn opgenomen in het register van gerechtsdeurwaarders
 • Iedereen kan een gerechtsdeurwaarderskantoor met een innovatie, project of eenmalige actie aanmelden 
 • De deelname betreft een actie direct verband houdend aan handelen of niet handelen door gerechtsdeurwaarder en/of medewerkers van een gerechtsdeurwaarderskantoor 
 • Het handelen kan zowel een innovatie, project als een eenmalig actie zijn 
 • De oplossing moet zijn geïnitieerd en/of uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder en/of medewerkers van een gerechtsdeurwaarderskantoor; 
 • Door de innovatie, het project of de actie is voorkomen dat er een maatschappelijk urgente of noodtoestand ontstond of kon ontstaan 
 • Een gerechtsdeurwaarder van het aangemelde gerechtsdeurwaarderskantoor wil meewerken aan een interview, publiciteit en het in ontvangst nemen van de prijs
 • Door deelname gaat het betreffende gerechtsdeurwaarderskantoor akkoord met de deelname regels en ziet af van rechtsmiddelen en beroepsmogelijkheden en bezwaren 
 • Uitsluitend volledig ingevulde deelnames ingediend via kbvg@kbvg.nl worden in behandeling genomen 
 • Het deelnemende en winnende gerechtsdeurwaarderskantoor communiceert op een bij de prijs passende manier (te beoordelen door het bestuur van de KBvG). Is dat niet het geval, dan kan het bestuur van de KBvG de prijs intrekken met een gemotiveerd besluit. 


De beoordeling
De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury, bestaande uit de KBvG-voorzitter (of in geval van een inzending vanuit zijn kantoor de vice-voorzitter) en twee ketenpartners of stakeholders, uit een roulerende pool. Er zijn drie beoordelingscriteria:

 • maatschappelijke impact van de innovatie, het project of de actie 
 • originaliteit en doorzettingsvermogen van de gerechtsdeurwaarders en/of medewerkers van het gerechtsdeurwaarderskantoor 
 • doordachtheid van de innovatie, het project of de eenmalig actie 

Stuur je nominatie in vóór de eerste van het kwartaal en maak kans op de bronzen prop, het symbool van het naar de prullenbak verwijzen van het probleem dat is opgelost.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen