Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Het kan voorkomen dat niet uzelf, maar een vriend(in), uw partner, (minderjarige) kinderen of huisgenoten in de schulden terecht zijn gekomen. Het is dan goed om te weten hoe u iemand met schulden kunt helpen, maar ook wat de risico's voor uzelf zijn als er iemand met schulden bij u inwoont. 

1. Ik ken iemand met schulden, wat kan ik doen?

Als iemand naar u toegekomen is en verteld heeft over zijn of haar schulden wilt u die persoon helpen. In Nederland zijn er meerdere organisaties actief om te helpen bij het oplossen of aanpakken van schulden. Kijk bijvoorbeeld eens bij Eerste hulp bij schulden of de website van Schuldhulpmaatje. Ook het Nibud biedt informatie en handige tools.

Het oplossen van schulden begint altijd bij inzicht, het openen van de post. Probeer een overzicht te maken met alle openstaande schulden, de uitgaven en de inkomsten. Neem contact op met de deurwaarder en de schuldeisers en probeer afspraken te maken om de schulden te betalen. Kijk voor een overzicht van alle schulden waarvoor beslag is gelegd op Schuldenwijzer.

Is professionele hulp nodig? Neem dan contact op met de gemeentelijke schuldhulpverlening. Met ondersteuning van een schuldhulpverlener wordt geprobeerd tot een aflossingsregeling met een schuldeiser te komen.

Lukt dat niet, dan biedt de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) een mogelijkheid een schuldenvrije toekomst te bereiken. Meer informatie over de Wsnp vindt u op de website van de Wsnp en de website van de NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren).

2. Mijn huisgenoot heeft schulden en nu wordt gedreigd met beslag op mijn spullen. Kan ik dit voorkomen?

Het beslag op uw spullen kan misschien voorkomen worden door het betalen van de betreffende vordering of door het treffen van een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder.

Het uitgangspunt is dat een gerechtsdeurwaarder bij een beslag op roerende zaken geen beslag mag leggen op zaken die niet van de schuldenaar zijn. In veel gevallen is het voor de gerechtsdeurwaarder niet duidelijk aan wie de verschillende zaken toebehoren. De gerechtsdeurwaarder mag in dit geval uitgaan van de wet. Hierin staat dat de bezitter van een goed wordt vermoed de rechthebbende te zijn (art. 3:119 BW). Als beslag op uw spullen wordt aangezegd, is het verstandig contact op te nemen met het gerechtsdeurwaarderskantoor voordat de beslaglegging plaatsvindt.

3. Mijn minderjarig kind heeft schulden en nu wordt gedreigd met beslag op mijn spullen. Kan ik dat voorkomen?

Het beslag op de spullen kan misschien voorkomen worden door het betalen van de betreffende vordering of door het treffen van een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder. Het is in ieder geval altijd verstandig contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder om de situatie te bespreken. Er kan beslag worden gelegd op de spullen van de minderjarige, want ook minderjarigen kunnen vermogen hebben en schulden. U bent als ouder of voogd niet zonder meer aansprakelijk voor de schulden van uw minderjarige kinderen. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van de manier waarop de schuld is ontstaan; door een aankoop, door schade of een boete. De leeftijd van uw kind speelt ook een rol. Feitelijk kan geen beslag worden gelegd op de spullen van u als ouder, tenzij u ook bent veroordeeld.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen