Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

U kunt te maken krijgen met een gerechtsdeurwaarder. Het is dan belangrijk om te weten of diegene die zich uitgeeft voor een gerechtsdeurwaarder dat ook daadwerkelijk is. Daarnaast kunnen er vragen rijzen over het contact met de gerechtsdeurwaarder. 

1. Hoe weet ik of ik te maken hebt met een echte gerechtsdeurwaarder aan de deur?

U kunt dat op meerdere manieren controleren. Zo zal een gerechtsdeurwaarder zich kunnen legitimeren met de gerechtsdeurwaarderspas. Ook kunt u via ons register gerechtsdeurwaarders controleren of degene aan uw deur daadwerkelijk gerechtsdeurwaarder is. Alle gerechtsdeurwaarders in Nederland zijn lid van onze organisatie. Vul de achternaam in de zoekbalk in, u kunt de achternaam vinden bovenaan het stuk dat aan u is overhandigd, bij de aanhef: “heb ik, [NAAM en ACHTERNAAM].

2. Ik heb over de post een brief ontvangen, hoe weet ik of deze brief van een gerechtsdeurwaarderskantoor afkomt?

Veel gerechtsdeurwaarderskantoren houden zich ook bezig met incasso. Als u niet zeker weet of u te maken heeft met een incassobureau of een gerechtsdeurwaarderskantoor, dan kunt u in onze zoekmachine de naam van het bedrijf invullen en zo controleren of het bedrijf bij ons bekend is. Alle gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland zijn bekend bij onze organisatie.

3. Ik heb een dagvaarding van de gerechtsdeurwaarder gekregen, wat moet ik doen?

De gerechtsdeurwaarder zal u uitleg geven over de dagvaarding. Lees de dagvaarding. Belangrijk om te weten is in ieder geval dat wanneer u het oneens bent met de dagvaarding, dat u zich kunt verdedigen bij de rechter. Hierover wordt ook in de dagvaarding uitleg gegeven.

4. Ik heb de dagvaarding nooit ontvangen, want ik ben verhuisd. Dan is de dagvaarding niet geldig, toch?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de vraag of u de adreswijziging tijdig heeft doorgegeven aan de gemeente en/of aan uw schuldeiser. Belangrijk om te weten is dat de gerechtsdeurwaarder binnen veertien dagen voor het uitbrengen van de dagvaarding het adres van de geadresseerde heeft gecontroleerd in de gemeentelijke basisadministratie.

5. Ik ontvang aanmaningen op mijn adres voor een persoon die hier niet (meer) woont. Wat kan ik doen?

Stuur de brief ongeopend retour aan de afzender en schrijf op de envelop dat de geadresseerde niet op het adres woonachtig is. Als u vaak post ontvangt voor mensen die niet op uw adres wonen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Bevolkingsregister van uw gemeente om aan te geven dat u post ontvangt voor iemand die niet op uw adres woont.

6. Ik heb geen schuld, waarom krijg ik dan toch een dagvaarding?

De opdrachtgever heeft de gerechtsdeurwaarder de opdracht gegeven om de dagvaarding te betekenen. De gerechtsdeurwaarder mag die opdracht niet zomaar weigeren. De gerechtsdeurwaarder mag niet beoordelen of er wel echt een schuld is, dat is de taak van de rechter. Bij de rechter kunt u zich verdedigen en bewijzen dat u geen betaling verschuldigd bent. De rechter bepaalt vervolgens wie er gelijk heeft.

7. Kan ik een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder afspreken?

Dat is mogelijk. U maakt dan samen een afspraak over het terugbetalen van de schuld. Dat betekent dat u én de schuldeiser het eens moeten zijn over de afspraak. U kunt een voorstel doen aan de gerechtsdeurwaarder en de gerechtsdeurwaarder zal over uw voorstel overleggen met de schuldeiser.

U mag een betalingsregeling weigeren, ook de schuldeiser mag een voorstel voor een betalingsregeling weigeren. Belangrijk is om te weten dat als een betalingsregeling is afgesproken iemand zich er heel streng aan moet houden. Bijvoorbeeld, als het afgesproken bedrag te laat wordt betaald, dan vervalt de hele regeling en kan de gerechtsdeurwaarder alsnog dagvaarden of beslag leggen (als er al een vonnis is).

8. Ik heb een e-mail gestuurd naar het deurwaarderskantoor en ik heb nog steeds niets gehoord.

Uw e-mail dient op een redelijke termijn beantwoord te worden. Een redelijke termijn is ongeveer twee weken.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen