Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Een van de mogelijkheden die een schuldeiser heeft is het leggen van belag op uw bankrekening. Dat beslag wordt gelegd door de gerechtsdeurwaarder. Antwoorden op vragen over dit beslag vindt u hier. 

Er is bankbeslag gelegd, wat moet ik doen?

De gerechtsdeurwaarder zal binnen acht dagen na het leggen van het beslag het beslag aan u over betekenen. Misschien heeft u al eerder gemerkt dat u bijvoorbeeld niet kunt pinnen.

De bank heeft u rekening geblokkeerd om het beslag af te kunnen handelen. Dat betekent dat de openstaande schuld verrekend wordt met het banksaldo. Het restant blijft van u en u kunt daar, na het vrijgeven van de bankrekening weer vrijelijk over beschikken.
Is het banksaldo lager dan de openstaande schuld, dan wordt het banksaldo in mindering gebracht op de schuld en zal er niets meer op uw rekening staan.

Meent u dat de gerechtsdeurwaarder ten onrechte beslag op uw bankrekening heeft gelegd? Bijvoorbeeld omdat hij ook al beslag op uw inkomen heeft gelegd, of het beslag is gelegd nadat u net uw inkomen heeft ontvangen? Dan kunt u met een advocaat naar de rechtbank gaan en een executiegeschil starten [art. 438 Rv] om aan de rechter te vragen en een oordeel te geven over de wijze van executie.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen