KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Veelgestelde vragen

Ik ken iemand met schulden

 • 1. Ik ken iemand met schulden, wat kan ik doen?

  Als iemand naar u toegekomen is en verteld heeft over zijn of haar schulden wilt u die persoon helpen. In Nederland zijn er meerdere organisaties actief om te helpen bij het oplossen of aanpakken van schulden. Kijk bijvoorbeeld eens bij Eerste hulp bij schulden of de website van Schuldhulpmaatje. Ook het Nibud biedt informatie en handige tools.

  Het oplossen van schulden begint altijd bij inzicht, het openen van de post. Probeer een overzicht te maken met alle openstaande schulden, de uitgaven en de inkomsten. Neem contact op met de deurwaarder en de schuldeisers en probeer afspraken te maken om de schulden te betalen. Kijk ook op https://www.zelfjeschuldenregelen.nl/.

  Is professionele hulp nodig? Neem dan contact op met de gemeentelijke schuldhulpverlening. Wilt u weten wat schuldhulpverlening is? Klik hier. Met ondersteuning van een schuldhulpverlener wordt geprobeerd tot een aflossingsregeling met een schuldeiser te komen.

  Lukt dat niet, dan biedt de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) een mogelijkheid een schuldenvrije toekomst te bereiken. Meer informatie over de Wsnp vindt u op de website van de Wsnp en de website van de NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren).

 • 2. Mijn huisgenoot heeft schulden en nu wordt gedreigd met beslag op mijn goederen. Kan ik dit voorkomen?

  Het beslag op de goederen kan misschien voorkomen worden door het betalen van de betreffende vordering of door het treffen van een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder.

  Het uitgangspunt is dat een gerechtsdeurwaarder bij een beslag op roerende zaken geen beslag mag leggen op zaken die niet van de schuldenaar zijn. In veel gevallen is het voor de gerechtsdeurwaarder niet duidelijk aan wie de verschillende zaken toebehoren. De gerechtsdeurwaarder mag in dit geval uitgaan van de wet. Hierin staat dat de bezitter van een goed wordt vermoed de rechthebbende te zijn (art. 3:119 BW). Als beslag op uw goederen wordt aangezegd, is het verstandig contact op te nemen met het gerechtsdeurwaarderskantoor voordat de beslaglegging plaatsvindt.

 • 3. Mijn minderjarig kind heeft schulden en nu wordt gedreigd met beslag op mijn goederen. Kan ik dat voorkomen?

  Het beslag op de goederen kan misschien voorkomen worden door het betalen van de betreffende vordering of door het treffen van een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder. Het is in ieder geval altijd verstandig contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder om de situatie te bespreken. Er kan beslag worden gelegd op de goederen van de minderjarige, want ook minderjarigen kunnen vermogen hebben en schulden. U bent als ouder of voogd niet zonder meer aansprakelijk voor de schulden van uw minderjarige kinderen. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van de manier waarop de schuld is ontstaan; door een aankoop, door schade of een boete. De leeftijd van uw kind speelt ook een rol. Feitelijk kan geen beslag worden gelegd op de goederen van u als ouder, tenzij u ook bent veroordeeld.