KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Terug naar website  >  Ik heb schulden  >  Gerechtelijke aankondigingen en oproepingen

Gerechtelijke aankondigingen en oproepingen

Sinds 1 juli staan op internet de openbare betekeningen gepubliceerd. Dat zijn betekeningen die voorheen in de dag- en weekbladen gepubliceerd stonden. Denk daarbij aan de oproepingen van mensen zonder bekende woon- of verblijfplaats en gerechtelijke aankondigingen

Met ingang van 1 juli staan deze berichten dus op internet, op https://zoek.overheid.nl/oproepingen. Via deze zoekfunctie kunt u nazoeken of dergelijke berichten over u, of naar publicaties waarin u belanghebbende bent, zijn gepubliceerd.

Oproepingen zijn tot de dag na de zitting vindbaar. Gerechtelijke aankondigingen zijn na publicatie nog dertig dagen vindbaar. Nadat de termijn is verlopen zijn de publicaties alleen nog via de bladerfunctie van de Staatscourant zoekpagina beschikbaar.