KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Terug naar website  >  Ik heb een vordering  >  Incassokosten calculator

Incassokosten Calculator

Bereken de maximale incassokosten voor uw vordering met de Incassokosten Calculator.

Vul de hoofdsom van de vordering in: