KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

 

De ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder worden beschreven in het 'Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders' (Btag). Het besluit is gebaseerd op de Gerechtsdeurwaarderswet en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

 

In het Btag wordt een drietal onderwerpen geregeld: 

1. de afbakening van de ambtshandelingen;

2. de vaststelling van vaste bedragen die de schuldenaar ter zake van die ambtshandelingen is verschuldigd;

3. de bedragen die de gerechtsdeurwaarder bij wijze van voorschot mag vragen voor het verrichten van de ambtshandeling.

 

Voor ambtshandelingen zijn er vaste tarieven. De tarieven worden jaarlijks aangepast. Deze tarieven worden vermeld in onderstaand overzicht. De KBvG is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit onjuistheden in het overzicht.