KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarderswet

Op 15 juli 2001 trad de Gerechtsdeurwaarderswet in werking. Hiermee kwam het Deurwaardersreglement te vervallen. De Gerechtsdeurwaarderswet heeft een aantal vernieuwingen tot stand gebracht. De Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders is vervangen door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, er is een regeling gekomen voor een betere bescherming van derdengelden en het toezicht is aangescherpt. Hiernaast zijn in de wet regelingen opgenomen die de concurrentie moeten bevorderen. Op dit moment wordt gewerkt aan een wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet. Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zijn op 1 augustus gepubliceerd.