KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Terug naar website  >  De beroepsorganisatie  >  Taak

Taak

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Alle gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders, toegevoegd gerechtsdeurwaarders en degenen die zijn toegevoegd in het kader van de stageverplichting bij de in artikel 25, eerste lid bedoelde opleiding zijn verplicht lid van de KBvG (zie artikel 56 van de Gerechtsdeurwaarderswet).

Ook de taak van de KBvG is omschreven in de Gerechtsdeurwaarderswet, namelijk het bevorderen van een goede beroepsuitoefening door de gerechtsdeurwaarders en hun vakbekwaamheid bevorderen. Om aan die taak invulling te geven stelt de KBvG  bijvoorbeeld verordeningen vast waarin wordt bepaald hoe de gerechtsdeurwaarders hun beroep uit moeten oefenen (een voorbeeld van zo'n verordening is de Verordening Beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders) of waarin wordt bepaald aan welke kwaliteitseisen hun onderneming moet voldoen (Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit). Ook heeft de KBvG bepaald dat ieder lid opleidingen moet volgen ter bevordering van de vakbekwaamheid (Verordening bevordering vakbekwaamheid KBvG).

Een volledig overzicht van de wet- en regelgeving vindt u hier.