KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Terug naar website  >  Gerechtsdeurwaarders  >  Griffierechten

Griffierechten

Wanneer u een civielrechtelijke procedure start moet u griffierechten betalen voor het starten van de procedure bij de rechter. Bij de kantonrechter betaalt alleen de eisende partij, maar bij de rechtbank en hogere instanties betaalt ook de gedaagde griffierecht. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de soort rechtszaak en het inkomen van de partij die het griffierecht moet betalen. 

Het griffierecht moet aan het begin van de procedure betaald worden. Als het niet op tijd wordt betaald, wordt de zaak mogelijk niet in behandeling genomen. De partij die veroordeeld wordt dient achteraf de proceskosten te vergoeden, hij wordt daartoe door de rechter veroordeeld. 

Meer informatie over het griffierecht vindt u op www.rijksoverheid.nl en www.rechtspraak.nl. Zie deze link voor de publicatie van de Wet griffierechten burgerlijke zaken.