KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Terug naar website  >  Ik heb een vordering  >  Kosten gerechtsdeurwaarder

Kosten gerechtsdeurwaarder

Tussen opdrachtgever en gerechtsdeurwaarder is sprake van marktwerking. Gerechtsdeurwaarder brengen een offerte uit voor te verrichten werkzaamheden. Algemene tarieven staan vaak vermeld in de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vaak via de website van het gerechtsdeurwaarderskantoor te vinden. De offerte kan zien op zowel gerechtelijke (executie) als buitengerechtelijke (incasso) werkzaamheden.