KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Terug naar website  >  Ik heb een vordering  >  Gerechtsdeurwaarder inschakelen

Gerechtsdeurwaarder inschakelen

U heeft een vordering op iemand of op een bedrijf en deze vordering wordt niet betaald. Op dat moment kunt u ervoor kiezen een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Een gerechtsdeurwaarder is bevoegd ambtelijke werkzaamheden te verrichten, zoals het uitbrengen van een dagvaarding, maar hij verricht ook bij wet toegestande nevenwerkzaamheden, zoals het optreden als proces- of rolgemachtigde en het innen van gelden. De nevenwerkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder zijn een logisch en efficiënt voortvloeisel van zijn ambtelijke werkzaamheden. Omdat de gerechtsdeurwaarder zowel in de minnelijke fase als in de gerechtelijke fase werkzaam is, kan hij bijvoorbeeld met de debiteur een betalingsregeling treffen indien de debiteur daarom verzoekt en de crediteur hiermee akkoord gaat.
De gerechtsdeurwaarder is onafhankelijk en ook al wordt hij door de crediteur ingeschakeld, hij heeft oog voor de belangen van zowel crediteur als debiteur.

De gerechtsdeurwaarder heeft erg veel ervaring met incasso. Hij benadert schuldenaren met zachte hand, maar wel indringend. Hij doet dit op een persoonlijke manier. Door zijn vakinhoudelijke kennis kan de gerechtsdeurwaarder de debiteur inlichten over zijn verplichtingen en mogelijkheden.

Door de gerichte benadering van de gerechtsdeurwaarder zijn verdere juridische stappen vaak niet nodig. De status van de gerechtsdeurwaarder als openbaar ambtenaar draagt daar zeker aan bij.

Als u een vordering aan een gerechtsdeurwaarder in handen geeft, houdt deze u regelmatig op de hoogte over de stand van zaken. Tussentijdse oplossingen bespreekt hij met u en hij informeert u over bijvoorbeeld afbetalingsregelingen.


> Zoek een gerechtsdeurwaarder