Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De beslagvrije voet is het deel van de inkomsten of uitkering waarop een gerechtsdeurwaarder geen beslag mag leggen, zodat burgers met schulden voldoende geld overhouden om te kunnen voorzien in hun primaire levensbehoeften. De wet die dit regelt, wordt op 1 januari 2021 gemoderniseerd.

De beslagvrije voet bedraagt in de praktijk  90% van de bijstandsnorm. Er wordt niet alleen rekening gehouden met het inkomen van de schuldenaar, maar ook met bijvoorbeeld woonkosten, de premie ziektekostenverzekering en mogelijke inkomsten van een partner. De exacte hoogte van de beslagvrije voet moet door de gerechtsdeurwaarder worden vastgesteld op basis van de bij hem bekende informatie. Een deurwaarder moet daarom te allen tijde beschikken over de juiste en volledige informatie over de schuldenaar. Hij moet zo snel mogelijk van wijzigingen in een persoonlijke situatie op de hoogte worden gebracht.

Beslagvrije voet m.i.v. 1 juli 2020
Beslagvrije voet m.i.v. 1 januari 2020
Maximale verhoging woon- en ziektekosten m.i.v. 1 januari 2020

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen