Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De gerechtsdeurwaarder handelt weliswaar in opdracht van een eiser of opdrachtgever, maar moet bij de invordering ook de belangen van de andere partij in het oog houden. Zijn onafhankelijkheid wordt geborgd via verschillende regelingen. 

Grenzen tariefmodellen

De Verordening Grenzen tariefmodellen (Verordening met toelichting) voorkomt op verschillende manieren dat de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder in het geding komt. Zo bepaalt deze verordening dat de gerechtsdeurwaarder geen overeenkomsten mag sluiten die erop gericht zijn dat een derde partij, zoals de opdrachtgever, kan verdienen aan zijn werkzaamheden. Daarnaast regelt de verordening dat een gerechtsdeurwaarder altijd eerst zelf wordt betaald, voordat het geincasserde geld op de vordering van de schuldeiser worden afgeboekt.

Deelneming in gerechtsdeurwaarderskantoren

Door het kopen van aandelen in een gerechtsdeurwaarderskantoor kan een externe partijen (niet-gerechtsdeurwaarders) mede-eigenaar worden. Wanneer deze externe partijen teveel zeggenschap krijgen binnen het kantoor, kan de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder in het geding komen. De Verordening Deelneming in gerechtsdeurwaarderskantoren regelt daarom de inrichting van het bestuur van een gerechtsdeurwaarderskantoor om zo de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder bij externe partijen beter te borgen.

Nevenbetrekkingen

Naast het uitvoeren van ambtstaken, mag de gerechtsdeurwaarder ook andere werkzaamheden of nevenactiviteiten uitvoeren. Hij kan bijvoorbeeld zitting nemen in het bestuur van een Vereniging van Eigenaren (VvE) of in de ouderraad van een basisschool. Dit soort nevenbetrekkingen kunnen (de schijn van) belangenverstrengeling wekken en moeten daarom verplicht worden gemeld bij de KBvG. Deze verplichting is uitgewerkt in de KBvG Beleidsregel inzake het melden, registreren en publiceren van nevenbetrekkingen en -werkzaamheden van gerechtsdeurwaarders.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen