Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Een gerechtsdeurwaarder moet voldoen aan een kwaliteitsnormen voor dienstverlening en bedrijfsvoering en wordt daarop tweejaarlijks getoetst door een externe, onafhankelijke auditor. Die hanteert hierbij een vaste werkwijze.

De KBvG Normen voor Kwaliteit richten zich op het borgen van kwaliteit van de dienstverlening en op het uitoefenen van een goede bedrijfsvoering. Deze normen zijn beschreven in de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit en uitgewerkt in best practices in het Reglement KBvG Normen voor Kwaliteit. De toetsing vindt plaats door een onafhankelijke auditor, waarbij de volgende documenten van belang zijn:

•    Model toetsingsverslag
•    Gids voor zelfevaluatie
•    Verbetermatrix
•    Rapport Verantwoord ondernemen
•    Profielschets auditor en regels voor audit
•    Lijst van erkende auditoren per 1 augustus 2022
•    Veel gestelde vragen

De auditor maakt een toetsingsverslag en legt deze voor aan de Commissie Toetsing, die vervolgens een advies opstelt aan het bestuur van de KBvG. Het bestuur van de KBvG besluit uiteindelijk of er een positief advies gegeven wordt, een positief advies onder voorwaarden of een negatief advies. In het laatste geval kan het bestuur besluiten een klacht in te dienen.  

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen