Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Gerechtsdeurwaarders maken bij de uitvoering van hun werkzaamheden gebruik van diverse geautomatiseerde systemen. De verwerking van gegevens in die systemen is geregeld via  verschillende regelgeving.    

Basisregistratie personen

Voordat een gerechtsdeurwaarder een ambtshandeling verricht, raadpleegt hij altijd de Basisregistratie Personen (BRP). Hij is daartoe bevoegd op grond van de Wet basisregistratie personen, het Besluit basisregistratie personen en het Autorisatiebesluit Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders(SNG). Via het autorisatiebesluit wordt SNG geautoriseerd voor de systematische verstrekking van gegevens uit de BRP aan gerechtsdeurwaarders.

In de notitie Elk exploot is een ambtshandeling is bepaald dat elk exploot dat door een gerechtsdeurwaarder wordt uitgebracht een ambtshandeling is, zodat daarvoor de BRP moet worden geraadpleegd. Die rechtsopvatting is bevestigd door het Gerechtshof Amsterdam.

Beslagregister

Gerechtsdeurwaarders zijn verplicht om bepaalde beslagen in het Digitaal Beslagregister (DBR) vast te leggen en om dit register te raadplegen alvorens zij bepaalde ambtshandelingen verrichten. Dit is geregeld in de Verordening digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders. In het Reglement digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders worden de regels verder uitgewerkt. 

e-Derdenbeslag

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald dat beslagen onder derden ook elektronisch kunnen worden gelegd. De regels hiervoor zijn nader uitgewerkt in een tweetal besluiten (1, 2). In deze besluiten is ook bepaald dat derden hun elektronische adressen ten behoeve van e-derdenbeslag bij de KBvG kunnen opgeven. In het register e-derdenbeslag vindt u bij welke instanties elektronisch beslag kan worden gelegd.

RDW

De gerechtsdeurwaarder is bevoegd om kentekengegevens op te vragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld gegevens achterhalen of nagaan of een schuldenaar aansprakelijk is voor een bepaald voertuig, zodat er beslag op kan worden gelegd. De gerechtsdeurwaarder is bevoegd het kentekenregister te raadplegen op grond van de Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen