Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De beslagvrije voet is het deel van de inkomsten of uitkering waarop een gerechtsdeurwaarder geen beslag mag leggen, zodat burgers met schulden voldoende geld overhouden om te kunnen voorzien in hun primaire levensbehoeften. De wet die dit regelt, wordt op 1 januari 2021 gemoderniseerd.

De beslagvrije voet bedraagt in de praktijk  90% van de bijstandsnorm. Er wordt niet alleen rekening gehouden met het inkomen van de schuldenaar, maar ook met bijvoorbeeld woonkosten, de premie ziektekostenverzekering en mogelijke inkomsten van een partner. De exacte hoogte van de beslagvrije voet moet door de gerechtsdeurwaarder worden vastgesteld op basis van de bij hem bekende informatie. Een deurwaarder moet daarom te allen tijde beschikken over de juiste en volledige informatie over de schuldenaar. Hij moet zo snel mogelijk van wijzigingen in een persoonlijke situatie op de hoogte worden gebracht.

Beslagvrije voet m.i.v. 1 juli 2020
Beslagvrije voet m.i.v. 1 januari 2020
Maximale verhoging woon- en ziektekosten m.i.v. 1 januari 2020

Moeilijk uitvoerbaar

In de praktijk is het goed vaststellen van de beslagvrije voet moeilijk uitvoerbaar. Veel burgers leveren niet de juiste informatie aan, waardoor in een groot deel van de loonbeslagen de beslagvrije voet te laag wordt vastgesteld. Daardoor houden veel burgers met schulden te weinig geld over voor hun primaire levensbehoeften. De KBvG heeft daarom in 2014 een wetsvoorstel geschreven waarmee de beslagvrije voet sneller en beter kan worden berekend en de berekening bovendien door de burger kan worden ingezien. Dit voorstel is in het voorjaar van 2017 als wet aangenomen en zou op 1 januari 2019 worden ingevoerd.

Uitstel

Door ICT-problemen bij de overheid is de invoering van de wet uitgesteld tot 1 januari 2021. Tot die tijd worden gerechtsdeurwaarders door de KBvG alvast voorbereid op de inwerkingtreding.

Klik hier voor informatie over de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen