Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De KBvG is op zoek naar een enthousiaste kandidaat voor het lidmaatschap van de Begeleidingscommissie evaluatie KBvG regelgeving.

Wat doet de commissie?

De KBvG-regelgeving is samengebracht in de Gerechtsdeurwaardersverordening. Als alles volgens plan verloopt, kan deze verordening medio 2022 aan de minister voor goedkeuring worden aangeboden. Nu dit herijkingstraject (nagenoeg) gelopen is kan gestart worden met de evaluatie.

De BCE begeleidt dit evaluatieproject. De BCE is een bestuurscommissie: de leden ervan worden door het bestuur benoemd. De BCE wordt samengesteld uit ledenraadsleden, een bestuurslid en een lid van de KBvG. 

De Begeleidingscommissie heeft de volgende taken:

 • Formuleren van de vraag die in het kader van de evaluatie beantwoord zou moeten worden; 
 • Vaststellen welke methode tot beantwoording van die vraag leidt;
 • Daar geschikte interne en externe partijen bij vinden;
 • Begeleiden van de daadwerkelijk evaluatie;
 • Het tussentijds rapporteren en het opstellen van de eindrapportage aan het bestuur;
 • Het doen van aanbevelingen aan het bestuur van de KBvG. 

Hoeveel tijd gaat mij dat kosten?

Het uitgangspunt is dat je deelneemt aan alle fysieke of digitale vergaderingen van de BCE en dat je tussentijds bereikbaar bent om zo nodig input te leveren. Wij schatten in dat het project een looptijd van een jaar heeft. Globaal kun je denken aan het volgende:

 • 3x fysieke vergadering BCE: 3x 6 uur
 • 7x digitale vergadering van de BCE: 7x 4 uur
 • 10x voorbereiding van de vergadering: 10x 2 uur
 • Ad hoc werkzaamheden: 12x 2 uur

Wat moet ik meebrengen?

 • Je bent toegevoegd gerechtsdeurwaarder of gerechtsdeurwaarder;
 • Je hebt kennis van de taak van de gerechtsdeurwaarder en zijn positie in het maatschappelijk veld;
 • Je hebt kennis van de taak van de KBvG en de positie van de PBO in het maatschappelijk veld;
 • Je kent de KBvG regels;
 • Je hebt vakinhoudelijke kennis;
 • Je bent in staat om onafhankelijk eigen oordelen en opvattingen in te brengen in de vergaderingen
 • Je bent in staat om door middel van open communicatie tot gezamenlijke oordeelsvorming in teamverband te komen.

Wat brengt het lidmaatschap van de BCE mij?

Je stapt uit je dagelijkse werkzaamheden en gaat aan de slag voor de beroepsgroep in zijn geheel. Je verlegt je grenzen, je leert redeneren vanuit het overkoepelende belang van het goed functioneren van de gerechtsdeurwaarder en niet (alleen) vanuit het belang van jouw onderneming of jouw werkgever. Je verkrijgt diepgravende kennis van de KBvG-regelgeving en welke impact die regelgeving heeft in de praktijk, zowel binnen als buiten de beroepsgroep. 

Krijg ik een vergoeding?

De KBvG kent geen vacatievergoeding toe voor het werk binnen commissies. Wel worden de reis- en onkosten vergoed op declaratiebasis.

Ik ga de uitdaging aan!

Mail ons via kbvg@kbvg.nl en wij vertellen je hoe de benoemingsprocedure er verder uit ziet. En schroom niet om contact met het Bureau op te nemen als je toch nog even verder van gedachten wilt wisselen over wat je hierboven allemaal hebt gelezen. Wij vertellen je graag meer over deze belangrijke functie.
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen