Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De Corona-uitbraak heeft gevolgen voor ons allemaal en de overheid legt maatregelen op die diep ingrijpen in het dagelijks leven. Ook de gerechtsdeurwaarders moeten in deze uitzonderlijke situatie het belang van de volksgezondheid voorop stellen.

Daarom heeft de KBvG op 23 maart 2020 een aantal adviezen gegeven aan haar achterban en sindsdien volg(d)en de ontwikkelingen elkaar snel op. In het onderstaande overzicht zijn een aantal zaken opgesomd.

9 september KBvG past adviezen ten aanzien van betekeningen en beslagleggingen aan
19 juni Hoge Raad oordeelt dat corona-betekening rechtsgeldig is (persbericht / uitspraak)
10 juni Stemming Eerste Kamer over Verzamelspoedwet COVID-19 op 16 juni 2020
27 mei KBvG past advies ten aanzien van ontruimingen aan
26 mei Tweede Kamer neemt met algemene stemmen Verzamelspoedwet Covid-19 aan
26 mei Nota van wijziging Verzamelspoedwet Covid-19
22 & 25 mei (Gewijzigd) amendement Van Nispen en Groothuizen Verzamelspoedwet Covid-19
20 mei Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelspoedwet Covid-19
12 mei Verzamelspoedwet Covid 19 (incl. art. 47 Rv betekening) naar de Tweede Kamer
6 mei KBvG blijft bij advies ex art. 47 Rv te betekenen
4 mei Conclusie AG De Bock: eerst in persoon betekenen, dan art. 47 Rv
24 april Spoedwet COVID-19 Justitie en Veiligheid treedt in werking
24 april Deurwaarders mogen tijdelijk stukken afgeven via brievenbus (Rijksoverheid.nl)
22 april KBvG maakt afspraken met Rechtspraak over werkwijze bij oproeping faillissement
21 april Spoedwet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen in Eerste Kamer
17 april Minister kondigt wettelijke regeling aan voor betekening ex art. 47 Rv tijdens Corona-pandemie
8 april Spoedwet COVID-19 Justitie en Veiligheid naar Tweede Kamer
7 april Uitspraak rechter art. 47 Rv betekening / KBvG blijft bij advies om gedurende pandemie zonodig ex art. 47 Rv te betekenen
6 april Gerechtsdeurwaarders reiken brief van Rechtspraak uit / KBvG bestuursregel Voorlichtingsbrief Rechtspraak bij exploten
3 april Spoedwetgeving in de maak
3 april Kritiek Fred Hammerstein op stilleggen rechtspraak
2 april Overzicht regelingen overheid voor ondernemers
31 maart KBvG start campagne 'bellen is oplossen' / persbericht
27 maart Ambt van gerechtsdeurwaarder is vitaal beroep
25 maart Vaste Kamercommissie J&V vraagt Minister Dekker reactie op brief KBvG
23 maart KBvG stuurt brief aan vaste Kamercies J&V en SZW met toelichting op werk gerechtsdeurwaarders tijdens de crisis
23 maart KBvG adviezen aan de deurwaarders over ontruiming en betekening in persoon

Kijk voor de laatste adviezen en informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen