Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Hier vindt u de position paper 'Schulden in perspectief' die we in de loop van 2021 verder doorontwikkelen als Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

Als KBvG zetten wij ons in voor oplossingen die de hele invorderings- en schuldenketen ten goede komen. En ja: dat is ook in het belang van de gerechtsdeurwaarder. Die heeft immers als geen ander te maken met alle spelers in het schuldendomein. Met dit document willen we uw aandacht vragen voor belangrijke knelpunten en de concrete oplossingen die we daarbij voor ons zien.

De komende maanden gaan we graag in gesprek met ketenpartners, politiek en andere betrokkenen om deze voorstellen nog steviger te onderbouwen en waar nodig aan te passen of aan te scherpen. Zo zorgen we er samen voor dat we vanuit alle verschillende perspectieven en gedeelde analyses komen tot concrete oplossingen, die ook weer perspectief geven aan alle betrokkenen.

download

Interview Jeroen van Wijngaarden (VVD)

download

Interview Marijke van Beukering-Huijbregts (D66)

download

Interview René Peters (CDA)

download

Interview Jasper van Dijk (SP)

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen