KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Modernisering Personenvennootschappen: over benutte en gemiste kansen

11  mrt  2019

Al bijna een halve eeuw tracht men in Nederland te komen tot een nieuwe wettelijke regeling voor de personenvennootschap. De maatschap, vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (CV) zijn nu verspreid geregeld in Boek 7A BW en het Wetboek van Koophandel. De regeling stamt goeddeels nog uit de Franse tijd. Zij is bijgevolg archaïsch geformuleerd, niet toegesneden op de huidige behoeften en slechts te doorgronden met gedegen kennis van de rechtspraak van de Hoge Raad. Het onlangs gepubliceerde voorontwerp van de Wet Modernisering Personenvennootschappen moet daar een einde aan maken. Lees verder op mr-online.nl

< Terug naar overzicht